(Verenigings)Nieuws

Oktober 2019:

Eensgezindheid en de Krekels:

Aan: alle inwoners van Oud-Alblas, jong en oud!
LAAT ONS NIET IN DE STEEK!

Volgend jaar bestaat de zangvereniging Eensgezindheid 75 jaar. We willen dit vieren met een goed klinkend bevrijdingsconcert. Het plan is om dit op vrijdag 1 mei te doen. We hebben de lokale Oranjevereniging benaderd om te zien of we dit samen met hen kunnen opzetten.  Er staat dit jaar weer een Kerstconcert in de Hervormde Kerk op het programma op 17 december en ook de Volkskerstzang in De Beemd, die op maandag 23 december gepland is.

Eensgezindheid heeft nog wel steeds de O van Oratorium in de naam staan, maar we zingen al lang geen oratoriumwerken meer. Enerzijds omdat we de broodnodige jonge stemmen missen en anderzijds omdat de kosten van een orkestbegeleiding niet meer op te brengen zijn, mede door de sterk verminderde subsidies. Wel hebben we een jonge en zeer muzikale dirigent in Wim de Penning die een mooi en eigentijds repertoire inbrengt, van goed in het gehoor liggende geestelijke liederen die gemakkelijk in te studeren zijn.

Onze kinderkoren dirigente Carine Schutte is een talentvol dirigente van het kinderkoor waaraan sinds enige tijd ook De Wingerdknopjes uit Wijngaarden meedoen. Maar ook het ledental van het kinderkoor laat te wensen over. Verder wil Carine een project tot kerst voor 12+ opstarten. Zie de achterkant van deze flyer.

Net als bij veel koren in de omgeving slaat ook bij Eensgezindheid de vergrijzing toe en stokt de aanwas van nieuwe leden. Als dit tot aan het bevrijdingsconcert niet verandert, dan zal dit dan ook het laatste concert van Eensgezindheid betekenen en zal ook de zangvereniging in Oud-Alblas ophouden te bestaan.
Laten u en jij het zover komen?

We willen graag iedereen die van zingen houdt, ons een warm hart toe draagt en mee wil werken aan het voortbestaan van Eensgezindheid, in de gelegenheid stellen op projectbasis mee te doen en wel tot aan de kerst voor het kerstconcert en de volkskerstzang tegen een vergoeding van 30 euro. En vanaf 1 januari tot het bevrijdingsconcert  tegen een vergoeding van eveneens 30 euro. Willen U of jij aan beide projecten meedoen dan willen we graag 50 euro voor de hele periode in rekening brengen.  Vanaf nu staan elke dinsdagavond de deuren van De Beemd open voor iedereen die wil kennismaken met onze gezellige koren!  Graag even een mail naar info@eensgezindheid-dekrekels.nl als je van plan bent om te komen, dan ligt je muziek klaar en kunt u of kan jij direct meezingen.

Krekels en Wingerdknopjes ( 5 tm 12 jaar) 18:15 – 19:15 uur Sparkling (12+) 17:30 – 18:15 uur (vanaf 8 oktober 2019)  Eensgezindheid (16+) 20:00 – 22:00 uur; pauze 21:00-21:15 uur